Första ackrediterade trafiksäkerhetscertifikatet utfärdat

Marie Hagén Landegren och Lars-Göran Landegren.I Almedalen i torsdags fick Hagéns Åkeri under festliga former ta emot ett certifikat för trafiksäkerhet. Det är det första ackrediterade certifikatet som delas ut i Sverige, sannolikt även i världen.

̶ Det är verkligen en ära att få dela ut Sveriges första certifikat för trafiksäkerhet. Visserligen har det funnits företag som certifierats tidigare, men detta är den första ackrediterade certifieringen som gjorts, säger Dag Sjöholm, sektionschef på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Det som kännetecknar en ackrediterad certifiering är att certifieringsorganet, i det här fallet SP, i sin tur har granskats för att säkerställa att certifieringen uppfyller alla krav som finns i standarden.

̶ Tänk dig skillnaden mellan bilprovningen och att grannen skulle godkänna bilen, säger Dag Sjöholm.

 

SP initiativtagare till standarden
ISO 39001 är en internationell standard för arbete med vägtrafiksäkerhet. Utgångspunkten är Trafikverkets nollvision.

̶ Certifikatet är ett kvitto på att Hagéns systematiskt arbetar för att öka trafiksäkerheten och det är roligt att se både företagsledningens och personalens stora engagemang för trafiksäkerhet. Det känns dessutom extra roligt för SP eftersom vi har varit med och tagit fram den här standarden.

Bakgrunden är en rapport som SP tagit fram på uppdrag av Trafikverket. Den visade bland annat ett behov av en certifiering för trafiksäkerhet. SIS (Swedish Standards Institute) kopplades in, vilket ledde till ISO 39001, som blev en internationellt antagen standard 2012.

 

För mer information, kontakta Dag Sjöholm, dag.sjoholm@sp.se, tel. 0105-165736
 
Fakta: Vad innebär certifiering av ledningssystem för trafiksäkerhet?
Certifieringen innebär att ett ackrediterat certifieringsorgan regelbundet granskar företagets ledningssystem för trafiksäkerhet och tillämpningen av detta. Granskningen görs mot ISO 39001 ”Road traffic safety (RTS) management systems”. Trafiksäkerhetsstandarden kan tillämpas på alla typer av organisationer som utför något transportarbete, både privata och offentliga som påverkar eller påverkas av vägtrafiksystemet.

 

Bilden: Glada åkare. Marie Hagén Landegren och Lars-Göran Landegren från Hagens Åkeri tog emot Sveriges första ackrediterade trafiksäkerhetscertifikat.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.