SP etablerar verksamhet i Karlstad

Nu startar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut en ny verksamhet med inriktning mot tjänsteforskning och tjänsteinnovation. Kontor ska etableras på universitetsområdet i Karlstad. Satsningen backas upp av Region Värmland, Karlstads kommun och Karlstads universitet.

– Vi är mycket glada att SP har valt Karlstad med närheten till Karlstads universitet och CTF, Centrum för Tjänsteforskning, för sin etablering. SP och Tjänsteinstitutet är en viktig aktör i Sverige. Vi ser det som mycket positivt för såväl tjänsteforskningen som regionen och det behov av ökad kunskap om värdeskapande genom tjänster som finns nationellt, säger Bo Edvardsson, vicerektor vid Karlstads universitet.

Allt viktigare för näringslivet
Bakgrunden till satsningen är den stora betydelse som tjänsteproduktion och adderade tjänster till produkter spelar i Sverige. Tjänsteföretag har en viktig roll i svenskt näringsliv och tjänster för industrin blir allt mer betydelsefulla för internationell konkurrenskraft. Även offentlig sektor har ett omfattande behov av tjänsteutveckling.

– Det är jätteroligt att SP valt Karlstad som etableringsstad för det nya tjänsteinstitutet. Det kommer att skapa en mötesplats där näringsliv och organisationer kan använda forskning som ett verktyg för att utveckla sin verksamhet och förhoppningsvis skapa fler arbetstillfällen i Karlstad och Värmland, säger Per-Samuel Nisser, kommunstyrelseordförande i Karlstads kommun.

– Det här är mycket positivt för Värmland. Det finns ett starkt intresse från många företag i regionen att utveckla tjänster och Forskningsinstitutet kommer att spela en viktig roll i det arbetet. Därför är vi väldigt glada över att institutet etablerar sig här, säger Tomas Riste och Catarina Segersten Larsson, regionråd vid Region Värmland.

Tyngdpunkten för SPs verksamhetsområde tjänster ska vara i kunskapsfälten tjänsteutveckling, tjänstemarknadsföring, tjänsteorganisation, affärsmodeller, tjänsteinnovation och med stark koppling till tjänstedesign.

 – Tjänsteforskning erbjuder en spännande möjlighet för SP att utvecklas. Vi är jätteglada att starta verksamheten i Karlstad och bli en del av den breda satsning kring utveckling av tjänster som finns där, säger Maria Khorsand, VD på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

 

Pressen är välkommen till invigningen den 24:e januari.
Carlstad Congress Culture Centre: lokal Sarah Leander
Program:
13.00  Maria Khorsand, VD SP
13.20  Tomas Riste, regionråd, Region Värmland
13.25  Per-Samuel Nisser, Karlstads kommun
13.30  Bo Edvardsson, vicerektor Karlstads universitet
13.45  Patrik Larsson, föreståndare CTF
13.50  Thomas Sigfridsson, Effect Management samt styrelseordförande CTF
14.00  Sara Modig, Näringsdepartementet
14.20  Summering: Jessica Algehed, enhetschef SP & Jonas Matthing, projektledare SP
14.30  Pressträff/fika, mingel

 

För mer information, kontakta Jonas Matthing, SP, jonas.matthing@sp.se, tel 010-516 58 91 eller Bo Edvardsson, vicerektor vid Karlstads universitet, tel 054 – 700 15 57 eller 070-633 44 78

 


 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.