Chase – Chalmers Antenna Systems VINN Excellence Centre

AntennChase - Chalmers Antenna Systems VINN Excellence Center är ett 10-årigt forskningsprogram, som medfinansieras av VINNOVA, Chalmers och 15 andra organisationer.

Chase vision är att vara en världsledande leverantör av nya och förbättrade antennsystemteknologier för en konkurrenskraftig industri och ett hållbart samhälle. Styrkorna är antennsystemaspekter och en världs ledande kompetens inom området som ger stora industriella möjligheter.

Den gemensamma nämnaren för de utvalda projekten i Chase är att öka kompetensen inom området  antennsystem innefattande teorier och verktyg för analys, syntes, design och mätning, samt tillämpa dessa kunskaper för att möta industrins behov. SP deltar i den operativa ledningen och som forskningsutförare i projekt.

 


Egen webbplats
www.chalmers.se/s2/cha-en/chase

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

Elektronik

Kontaktpersoner

Kristian Karlsson

Tel: 010-516 56 58

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: